Välkommen till VIPVIZA-studien

Blir man mer motiverad att ändra sina levnadsvanor om man får veta att en ultraljudsundersökning av kärlen visar att man har åderförkalkning och därför en konkret risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke?

3532 personer togs in i VIPVIZA från april 2013 till maj 2016. Alla hade först deltagit i Västerbottens hälsoundersökningar och hade då fått information om sina riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och hade samtalat med en distriktssköterska om förebyggande åtgärder. Vid första besöket inom VIPIVZA gjordes en ultraljudsundersökning av halskärlen och enkäter besvarades. Deltagarna fördelas slumpvis i två grupper där ena gruppen och deras läkare på hälsocentralen fick information om vad ultraljudet visade, i den andra gruppen gavs ingen information om ultraljudsresultatet.

Vid nästa besök efter ett år togs prover på samma riskfaktorer som vid besöket inom Västerbottens Hälsoundersökningar och en ny enkät besvarades. Efter tre år upprepades samma provtagning, nya enkäter och även en ny ultraljudsundersökning och denna gång fick alla deltagare och deras läkare veta ultraljudsresultatet. December 2019 påbörjades ytterligare en uppföljning på samma sätt som efter tre år och den beräknas vara klar december 2022.

VIPVIZA-studiens första resultat om effekten av interventionen publicerades i tidskriften Lancet december 2018. De visade att i gruppen där personerna fått se bilder av sina egna åderförkalkade kärl hade risken för hjärtkärlsjukdom minskat fram till uppföljningen efter ett år. De hade fått mer blodfettssänkande läkemedel och hade ändrat till mer hälsofrämjande levnadsvanor. Under samma tid hade risken ökat hos personer som inte fått resultatet av ultraljudsundersökningen vilket är den vanliga utvecklingen med stigande ålder. I båda grupperna hade ju alla blivit ett år äldre.

Mer information om VIPVIZA

umu.se/vipviza hittar du mer information om forskningsprojektet.