Projektets styrgrupp

Styrgruppen består av:

Ulf Näslund PI
Kardiologi

Margareta Norberg Co-PI
Epidemiologi och Allmänmedicin

Christer Grönlund
Ultraljudsteknik

Johan Hultdin
Klinisk kemi

Bernt Lindahl
Beteendemedicin

Bertil Lindahl
Kardiologi, Uppsala

Joacim Rocklöv
Statistiker, Hållbar hälsa

Bo Carlberg
Medicin

Patrik Wennberg
Allmänmedicin

Per Wester
Medicin och Stroke

Steven Nordin
Psykologi

Hela forskargruppen består av cirka 40 forskare och fem doktorander. Gruppen är multiprofessionell det vill säga består av flertalet sjukvårdsprofessioner och även epidemiolog, statistiker, socialmedicinare och psykologer. Samarbetet är interdisciplinärt, det vill säga omfattar ett flertal institutioner vid Umeå universitet inom medicinsk fakultet och vid institutionen för psykologi. Samarbete har etablerats med andra forskare i Sverige och även internationellt.